Contemplation

Betraktelser - av Steve Prytz

(Sorry, only in Swedish)

Egentligen borde vi alla vara väldigt glada över att vi inte föddes som binnikemaskar för då skulle vi ständigt leva i någon annans skit.

Våra hjärtan är som glödstiftsmotorer. Glöden finns men bränsle behövs för att släppa fri kraften.

Att ge råd till andra är att tala till sig själv.

När du vandrar på livets räls måste du ta dina egna varnande ord om att tåget kommer på allvar, annars blir du faktiskt överkörd.

Livet är självkorrigerande, det är bara dess ords karaktär som anpassar sig efter din vilja  att lyssna.

Kärlek och sex är inte samma sak men de fungerar som olja i varandras maskineri. Utan olja skär kuggarna ihop.

Kärleken i ditt hjärta är det Enda sanna.

Det kommer kanske som en överraskning för en del... faktum är att det är alltid intressantare att lyssna på vad andra har att säga än att höra sin egen röst.

Ord kommer och går, men dess arv känslan består... då ditt tuffa hårda ordaval, andra kanske sitter och mal.

Det kärleksfulla du säger och gör är Guds röst.

Livet är en dans. Livet är en sång.
Men stegen och texten måste alltid läras in.

Din yttre världsbild matchas alltid av ditt inre tankemönster.

Ett gott hjärta måste visas för att synas!

Det bästa sätt att vinna respekt är att inte hävda sig!

Personlig lycka finner man i meningsfullheten!

Rotar du ständigt i gammal skit förblir du smutsig!

Var förlåtande, var rättvis, var godhjärtad, var ödmjuk, var snäll, var glad, var hjälpsam och du är garanterat någons ängel!

Självklart kan vi ej älska alla men däremot kan vi låta bli att hata någon!

Goda tankar skapar livsenergi, goda handlingar sprider livsenergi!

Det bästa sättet att lära känna Gud är att se ur dennes ögon!

Måhända att det är enklare att inte göra något åt saken men då förblir du kvar i situationen du vill förändra!

Väljer du att tro att den Enda vägen till Gud finns mellan två pärmar stannar din tro där mellan!

Sanningen om sig själv visar man genom sitt varande!

När orden dina lämnar efter sig ett tomrum i ditt hjärta är det dags att lyssna på vad du egentligen sade.

Alla är välkomna till himmelriket men endast de som känner igen Pärlemoporten hittar dit.

Att se med kärlek i ögonen är ett val, ett val att förstå, ett val att vilja väl, ett val att känna ödmjukhet, ett val att tro på människans och alla kännande väsens kärlek.

Vi föds till kärlekens famn, vi lever i kärlekens borg och vi dör med kärlekens trygghet... så är det ämnat att vara.

Det är inte ovanligt att de med allt för lågt till tak med tiden nöter bort hela huvudet!

Att sprida elakheter och spydigheter är som att handla på kredit utan täckning.

Livet är skådeplatsen där du lär hjärtat skratta.

En tes är en tes men skriker du högt nog så blir den till absolut sanning för den stora skaran.

Likt en blind höna träffar även konspirationsteoretiker på ett frö emellanåt.

Sök inte fel hos dem som inte vill dig illa för fel finner du hos alla.

Den största gåvan livet kan ge dig är ditt goda hjärta.

Det som kännetecknar en riktigt god mentor är att hur rätt han än tror att han har så är han den förste som kan erkänna att han har fel.

Kanske har man flera liv men definitivt bara en själ och den bör man vårda efter bästa förmåga.

Ett hjärtas röst tyngs ej av dunkelt sinne.

Det första vi söker när vi föds är kärlek från livet och har vi tur så är det kärlek till livet det sista vi känner när vi lämnar det.

Du som är trygg in din livstro känner ej behov av att pådyvla andra den.

Man håller sig kvar vid det man älskar så länge som möjligt. Älskar du ditt eget lidande... lycka till med den kärleken.

Stjärnans ljus sprids alltid utåt oavsett mörkret omkring.